Kiinteistö 0,86 ha Koivu, Tervola

Myydään rakentamaton kiinteistö 845-401-2-66 Tervolan kunnan Koivun taajamasta 0,8565 ha, joka sijoittuu hyvien liikenneyhteyksien varteen Kemi-Rovaniemi valtatien 4 ja vastaavan rautatien välittömään läheisyyteen. Kiinteistö rajoittuu eteläpuolelta junarataan ja länsi ja pohjoispuolelta paikallisteihin, jotka johtavat valtatielle 4.

Kiinteistöllä on rasitteita, jotka ilmenevät kiinteistörekisteriotteesta. Kiinteistön käytössä on huomioitava viereisen Koivun ratapiha-alueen yleiskaava sekä toiminnassa olevan rautatien suoja-alueen mahdolliset vaikutukset radan puoleisella reunalla kiinteistöä.

Kohteella on runsaasti hyödynnettävissä olevaa puustoa. Hyvän saavutettavuuden ja keskeisen sijainnin puolesta se voi olla hyödynnettävissä myös monenlaiseen käyttöön varasto- tai tukikohtapaikkana.

 

Kauppa kohteesta käydään Huutokaupat.com -sivustolla, kohdenumero 954576.

 

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset.

Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista.

Alueisiin omatoimisesti tutustuttaessa ja joihin pääsy edellyttää kulkua työmaan kautta, noudata turvaohjetta.

Myyjä ottaa yhteyttä tarjousajan päättymisen jälkeen parhaan tarjouksen tehneeseen, lähtökohtaisesti seuraavana arkipäivänä puhelimitse. Kauppa allekirjoitetaan kaupantekotilaisuudessa, jonka myyjä tai ostaja sovitusti järjestää 1-4 viikon sisällä tarjousajan päättymisestä. Myyjä laatii ja tulostaa kauppakirjan ja sen mahdolliset liitteet. Kauppa maksetaan kaupantekotilaisuudessa.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksusta, lohkomiskuluista ja varainsiirtoverosta.

Kauppasumma maksetaan kaupantekotilaisuudessa myyjän ilmoittamalle tilille.

Kohdekartta

Lähestymiskartta

Metsäarvolaskelma

Kuviokartta

Kuviokartta IK

Kuvioluettelo

Puustotietojen yhteenveto

Lainhuuto

Rasitustodistus

Kiinteistörekisteriote

Kiinteistörekisterin karttaote

Ote rautatielaista

Yleiskaava

Jari Mikkonen
Jari Mikkonen
Real Estate Negotiator
Supply Chain Management
Puh +358 (0)20 790 4571
Osoite PL 318, Elektroniikkatie 10 M2
90101 OULU