Hukkaviidansuo, Lapinlahti/Varpaisjärvi

Myydään Lapinlahden kaakkoispuolelta entisen Varpaisjärven alueelta kaksi määräalaa 1,8 ha ja 28 ha kiinteistöstä Kt. 402-427-8-70.

Osta tästä runsaspuustoinen metsätila kokonaisuus hyvällä saavutettavuudella, tiestö perille asti. Metsätalouskuviot hyvässä kasvussa olevia metsikkökuvioita, kohteelle esitetty lähivuosille hakkuumahdollisuuksia. Kohteelta on heti tuloutettavissa puukauppatuloja. Kohteen suonpohja-alueen noin 8 ha voi muuttaa pelloksi tai esim. ohjata metsätalouteen.

Tästä monien mahdollisuuksien tilakokonaisuus hyvillä kasvupohjilla!

Myyjälle jää lähialueelle terminaalialue.

Kauppa kohteesta käydään Huutokaupat.com -sivustolla, kohdenumero 895133

Lähtöhinta 96 000 €

 

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset.

Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista.

Alueisiin omatoimisesti tutustuttaessa ja joihin pääsy edellyttää kulkua työmaan kautta, noudata turvaohjetta.

Myyjä ottaa yhteyttä tarjousajan päättymisen jälkeen parhaan tarjouksen tehneeseen, lähtökohtaisesti seuraavana arkipäivänä puhelimitse. Kauppa allekirjoitetaan kaupantekotilaisuudessa, jonka myyjä tai ostaja sovitusti järjestää 1-4 viikon sisällä tarjousajan päättymisestä. Myyjä laatii ja tulostaa kauppakirjan ja sen mahdolliset liitteet. Kauppa maksetaan kaupantekotilaisuudessa.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksusta, lohkomiskuluista ja varainsiirtoverosta.

Kauppasumma maksetaan kaupantekotilaisuudessa myyjän ilmoittamalle tilille.

 

 

Kohdekartta

Lähestymiskartta

Metsäarvolaskelma

Kuviokartta

Kuviokartta IK

Kuvioluettelo

Puustotietojen yhteenveto

Kiinteistörekisteriote

Kiinteistörekisterin karttaote

 

Lisätietoja kiinteistöneuvottelija Jari Mikkoselta.

Jari Mikkonen
Jari Mikkonen
Real Estate Negotiator
Supply Chain Management
Puh +358 (0)20 790 4571
Osoite PL 318, Elektroniikkatie 10 M2
90101 OULU