Havusuo, Joutsa

Myydään Joutsan Leivonmäeltä Havusuon alueelta määräala kasvavaa metsämaata. Kiinteistötunnus 172-417-112-2, josta myytävä alue n. 31,5 hehtaaria.

Kohteella ainespuuta noin 926 m3 sekä paljon muuta puuta esim. polttopuuksi. Kantava tieverkosto halkoo aluetta ja mahdollistaa erinomaisen saavutettavuuden, esimerkiksi Leivonmäeltä 4- tieltä noin 7,5 km.

Myyjä pidättää oikeuden turvetuotantoalueen ulkopuolisten vesien johtamiseen Isosaaren itäreunalla kulkevan tien itäpuolisessa ojassa niin pitkään kuin harjoittaa turvetuotantoa.

Myyjällä jää olemassa olevalle tiestölle käyttöoikeus.

Kauppa kohteesta käydään Huutokaupat.com -sivustolla, kohdenumero 833099

Lähtöhinta 45.000,00 €

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset.

Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksusta, lohkomiskuluista ja varainsiirtoverosta.

Kauppasumma maksetaan kaupantekotilaisuudessa myyjän ilmoittamalle tilille.

 

 

Lähestyminen

Kohdekartta

Metsäarvolaskelma

Kuvioluettelo

Kuviokartta, ilmakuva

Kuviokartta, peruskartta

Puustotietojen yhteenvero

Kiinteistörekisteriote

 

 Lisätietoja

Jari Mikkonen
Jari Mikkonen
Kiinteistöneuvottelija
Vapo Polttoaineet
Puh +358 (0)20 790 4571
Osoite PL 318, Elektroniikkatie 10 M2
90101 OULU