Entinen soranottoalue ja metsää 1,99 ha, Kitee

Myydään Kiteeltä kiinteistö 260-426-10-20 Sorapalsta, jolla sijaitsee käytöstä poistettu maa-ainesottoalue ja metsää. Kiinteistön pinta-ala on 1,9950 ha. Alueen saavutettavuus on erinomainen, Kiteeltä pohjoiseen Joensuun suuntaan, rajautuen valtatiehen 6.

Myytävä alue tasaisella pohjalla sopii helposti esim. pienimuotoiseen yritys- tai harrastetoimintaan, varikoksi tai varastopaikaksi sekä pidemmällä tähtäimellä metsänkasvatukseen. Kohteella on hyödynnettävissä olevaa puustoa ja itse soranottoalue on osittain taimettunut. Aluetta koskevat tierasitteet näkyvät rasitustodistuksista ja -kartoilta. Kiinteistörekisteriotteen mukaan alue sisältyy yleiskaava-alueeseen vuodelta 2010. Kiinteistöllä on myös osuuksia yhteisiin vesialueisiin.

Kauppa kohteesta käydään Huutokaupat.com -sivustolla, kohdenumero 964170

Aloitushuuto 0,00 €

 

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset.

Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista.

Alueisiin omatoimisesti tutustuttaessa ja joihin pääsy edellyttää kulkua työmaan kautta, noudata turvaohjetta.

Myyjä ottaa yhteyttä tarjousajan päättymisen jälkeen parhaan tarjouksen tehneeseen, lähtökohtaisesti seuraavana arkipäivänä puhelimitse. Kauppa allekirjoitetaan kaupantekotilaisuudessa, jonka myyjä tai ostaja sovitusti järjestää 1-4 viikon sisällä tarjousajan päättymisestä. Myyjä laatii ja tulostaa kauppakirjan ja sen mahdolliset liitteet. Kauppa maksetaan kaupantekotilaisuudessa.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksusta, lohkomiskuluista ja varainsiirtoverosta.

Kauppasumma maksetaan kaupantekotilaisuudessa myyjän ilmoittamalle tilille.

 

Kohdekartta

Lähestymiskartta

Metsäarvolaskelma

Kuviokartta IK

Kuviokartta PK

Kuvioluettelo

Metsäarvolaskelman kuvioerittely

Puustotietojen yhteenveto

Lainhuuto

Rasitustodistus

Kiinteistörekisteriote

Kiinteistörekisterin karttaote

 

Lisätietoja kiinteistöneuvottelija Jari Mikkoselta.

Jari Mikkonen
Jari Mikkonen
Real Estate Negotiator
Supply Chain Management
Puh +358 (0)20 790 4571
Osoite PL 318, Elektroniikkatie 10 M2
90101 OULU