Arkkuinsuo, Punkalaidun

Myytävänä metsähoitoon ja metsästykseen noin 8,2 hehtaarin määräala Punkalaitumella kiinteistöltä 619-430-2-30. Kiinteistöllä harvennettavissa olevaa puustoa. Alueella myös hyvin riistaa.

Myyjä pidättää liitekartalla sinisellä rajatulle oja- ja pengeralueella korvauksettoman käyttöoikeuden ojan perkausta ja kunnostusta varten Arkkuinsuon turvetuotantoalueen tuotannon ajaksi.

Kauppa kohteesta käydään Huutokaupat.com -sivustolla, kohdenumero 882374.

Lähtöhinta 12 000 €

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset.

Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista.

Alueisiin omatoimisesti tutustuttaessa ja joihin pääsy edellyttää kulkua työmaan kautta, noudata turvaohjetta.

Myyjä ottaa yhteyttä tarjousajan päättymisen jälkeen parhaan tarjouksen tehneeseen, lähtökohtaisesti seuraavana arkipäivänä puhelimitse. Kauppa allekirjoitetaan kaupantekotilaisuudessa, jonka myyjä tai ostaja sovitusti järjestää 1-4 viikon sisällä tarjousajan päättymisestä. Myyjä laatii ja tulostaa kauppakirjan ja sen mahdolliset liitteet. Kauppa maksetaan kaupantekotilaisuudessa.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksusta, lohkomiskuluista ja varainsiirtoverosta.

Kauppasumma maksetaan kaupantekotilaisuudessa myyjän ilmoittamalle tilille.

 

 

Kohdekartta

Lähestymiskartta

Metsäarvolaskelma

Kuviokartta

Kuviokartta IK

Kuvioluettelo

Metsäarvolaskelman kuvioerittely

Puustotietojen yhteenveto

Lainhuuto

Rasitustodistus

Kiinteistörekisteriote

Kiinteistörekisterin karttaote

Harri Mäkipää
Harri Mäkipää
Real Estate Negotiator
Supply Chain Management
Puh +358 (0)20 790 4715
Osoite Ratatie 11
01300 VANTAA