Määräala noin 18 ha Alkkia, Karvia

Myydään Alkkian turvetuotantoalueelta Karviasta noin 18 hehtaarin määräala kiinteistöstä 230-413-26-37 Alkkianneva.

Myytävä kohde on turvetuotannosta poistunutta aluetta, joka rajoittuu tiehen. Tiehen on mahdollista hakea kulkuoikeutta lohkomistoimituksessa.

Myyjä pidättää liitekartan mukaisille alueille (yht. 3,25 ha) viiden vuoden turpeenotto-oikeuden sekä kulkuoikeuden noin 800 metrin pituiselle ja noin 20 levyiselle kaistalle tuotantokoneita varten. Kulkuoikeus on voimassa kantakiinteistön turvealueen tuotannon päättymiseen saakka.

Kauppa kohteesta käydään Huutokaupat.com -sivustolla, kohdenumero 1104613.

Lähtöhinta 12.000 €

 

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset.

Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista.

Alueisiin omatoimisesti tutustuttaessa ja joihin pääsy edellyttää kulkua työmaan kautta, noudata turvaohjetta.

Myyjä ottaa yhteyttä tarjousajan päättymisen jälkeen parhaan tarjouksen tehneeseen, lähtökohtaisesti seuraavana arkipäivänä puhelimitse. Kauppa allekirjoitetaan kaupantekotilaisuudessa, jonka myyjä tai ostaja sovitusti järjestää 1-4 viikon sisällä tarjousajan päättymisestä. Myyjä laatii ja tulostaa kauppakirjan ja sen mahdolliset liitteet. Kauppa maksetaan kaupantekotilaisuudessa.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksusta, lohkomiskuluista ja varainsiirtoverosta.

Kauppasumma maksetaan kaupantekotilaisuudessa myyjän ilmoittamalle tilille.

 

Kohdekartta

Lähestymiskartta

Nosto-oikeusalue

Lainhuuto

Rasitustodistus

Kiinteistörekisteriote

 

Lisätietoja kiinteistöneuvottelija Tero Harjaluoma, puh. 040 160 5250.

Tero Harjaluoma
Tero Harjaluoma
Real Estate Negotiator
Supply Chain Management
Puh +358 (0)20 790 4712
Osoite Keskuskatu 8
39700 PARKANO