https://www.youtube.com/watch?v=-TG95drliN8
 
 
ce
tähän
Tiedote / 13.2.2020
Ympäristöministeriö, Vapo Oy ja Keski-Suomen ELY-keskus tiedottavat. Ympäristöministeriö, Keski-Suomen ELY-keskus ja Vapo Oy ovat sopineet merkittävästä kiinteistökaupasta, jolla Suomen valtio on ostanut Vapo Oy:lta luonnonsuojelutarkoituksiin noin 700 hehtaaria luontoarvoiltaan merkittäviä suoalueita Keski-Suomesta, Pohjois-Savosta ja Pirkanmaalta. Alueet suojellaan osana ympäristöministeriön Helmi-ohjelmaa, jossa kunnostetaan, hoidetaan ja suojellaan luonnonmonimuotoisuudelle arvokkaita elinympäristöjä.
 

Mediaseuranta