Vapo Oy:n hallintoneuvoston nimitykset

Lokakuussa kokoontunut Vapo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi Vapo Oy:lle uuden hallintoneuvoston. Valinnat astuivat voimaan heti.

Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin Antti Häkkänen, Heikki Miilumäki, Eero Kubin, Esko Kurvinen, Tommi Lunttila, Mauri Peltokangas, Jenni Pitko, Antti Rantakangas, Piritta Rantanen ja Tiina Snicker.

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Antti Rantakangas ja varapuheenjohtajaksi tekniikan tohtori Heikki Miilumäki.