Aktiivihiilen valmistus Ilomantsissa edistää alueen elinvoimaisuutta ja on järkevää turveraaka-aineen käyttöä

”Vapon aktiivihiilitehdas on erinomainen esimerkki hankkeesta, joka edistää alueensa elinvoimaisuutta. Se sopii myös hallituksen ajatukseen uudenlaisesta aluepolitiikasta, jossa hyödynnetään kunkin alueen vahvuuksia”, totesi pääministeri Antti Rinne Vapo Oy:n Ilomantsiin rakennettavan aktiivihiilen peruskiven muuraustilaisuudessa keskiviikkona 25.9.2019.

Tilaisuuteen valtioneuvoston tervehdyksen tuonut Rinne nosti puheessaan esiin useita asioita, jotka tekevät Ilomantsin aktiivihiilitehtaasta niin hyvän hankkeen.

”Ilomantsi on erinomainen paikka tehtaalle. Täällä on sopivia raaka-ainevaroja ja ennestään pellettitehdas, joka soveltuu aktiivihiilen raaka-aineen jalostamiseen. Tehdas on myös suunniteltu kaukonäköisesti, sillä sen kapasiteettia on mahdollisuus nostaa tarvittaessa. Siitä tulee merkittävä työllistäjä ja rakentamisessakin on käytetty paikallisia urakoitsijoita mahdollisimman paljon.”

”Tänne tuleva tehdas tarjoaa myös energiatehokkaamman tavan tehdä aktiivihiiltä, mikä on nykyään tärkeä asia. Tällaiselle osaamiselle on kysyntää ja tarvetta, sillä maailmahan ei puhdistu itsestään. Tehdas on erinomainen esimerkki siitä, miten panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen tuottaa tulosta. Se on kiinnostava myös siksi, että aktiivihiilen valmistuksessa käytetään perinteistä raaka-ainetta, jolle löytyy näin uutta käyttöä”, Rinne totesi.

Turpeella pitkä tulevaisuus raaka-aineena

Pääministeri Rinne otti tilaisuudessa kantaa myös turpeen tulevaisuuteen. Hän sanoi uskovansa, että turpeella on raaka-aineena pitkä tulevaisuus. Turpeen käytön täyskieltoa hän en näe olevan tulossa.

”Energiantuotannon hiilineutraaliuteen pyrittäessä turpeen energiakäyttö kyllä vähenee, kuten hallitusohjelmassakin on arvioitu, mutta turpeen muu käyttö lisääntyy. Kyseessähän ovat myös turpeen tuotannossa työskentelevien työpaikat, jotka täytyy yrittää turvata. Tässä yhteydessä täytyy nostaa esiin ja kiittää Vapon uutta strategiaa.”

Iso asia Ilomantsille ja Pohjois-Karjalalle

Ilomantsin kunnan tervehdyksen Peruskiven muuraukseen tuonut kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustaja Hannu Hoskonen kertoi olevansa todella iloinen tehdashankkeen toteutumisesta. Hän sanoi, että sen suhteen on tehty hyvää yhteistyötä, jossa on ollut mukana suuri määrä yhteistyökumppaneita.

”Maaperän rikkauksien hyödyntäminen on yksi suunta, josta Ilomantsi etsii elinvoimaa. Turve on taas yksi näistä maaperämme rikkauksista. Jotkut ovat sen hyödyntämistä vastaan, mutta mahdollisuudet ovat suuret. Turpeen käyttö kasvualustana ja esimerkiksi aktiivihiilen raaka-aineena tarjoavat niitä. Erityisen tärkeää tässä hankkeessa on se, että saamme tänne uudenaikaista vientiteollisuutta, mikä on hyvinvoinnin perusta niin tällä alueella kuin koko Suomessakin. Kehityksessä on pysyttävä mukana.”

Lisäarvoa turpeen hyödyntämiseen

Vapon puolelta hankkeesta ja laajemminkin Vapon tulevaisuuden näkymistä olivat kertomassa toimitusjohtaja Vesa Tempakka ja Vapo Carbonsin liiketoimintajohtaja Jaakko Myllymäki. He avasivat puheissaan aktiivihiilen mahdollisuuksia ja tehtaan tulevaisuutta.

”Aktiivihiili on moninainen tuote, jonka käyttökelpoisuus perustuu huokoisuuteen. Sille löytyy todella paljon käyttökohteita, joita yhdistää elinympäristön puhdistaminen. Vapon puolelta kyse on ensimmäisestä askeleesta kohti korkeamman jalostusasteiden valmistamista turpeesta”.

Mahdollisuuksista antaa kuvan se, että aktiivihiilen maailmanlaajuiset markkinat ovat noin 4 miljardia euroa ja pelkästään Euroopassa noin miljardin luokkaa. Lisäksi aktiivihiilen käyttö ja kysyntä kasvaa nopeasti elinympäristön saastumisen myötä.

”Me tähtäämme noin 10 prosentin eli 100 miljoonan euron osuuteen Euroopan markkinoista. Markkinoita on, sillä tällä hetkellä yli 70 prosenttia Euroopassa käytettävästä aktiivihiilestä tuodaan Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta. Meidän vahvuutenamme on uudenlainen energiatehokkaampi tuotantomenetelmä ja raaka-aine”, Myllymäki kertoi.

Ilomantsiin nouseva tehdas on hänen mukaansa pohjoismaiden modernein. Ilomantsi on puolestaan sille erinomainen paikka, koska lähialueelta löytyy aktiivihiilen valmistukseen soveltuvaa laadukasta turvetta ja aivan vieressä sijaitsee pellettitehdas, jolla on suuri merkitys, koska pelletöinti on havaittu hyväksi tavaksi jalostaa raaka-ainetta. Yksi modernin tehtaan tunnuspiirre on sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen, mikä toteutuu myös Ilomantsissa.

”Valmistusprosessissa syntyy paljon lämpöä ja tämä hyödynnetään Ilomantsin kaukolämpöverkossa. Samalla tontillahan sijaitsee myös kaukolämpölaitos. Laitos on myös vesistönäkökulmasta puhdas, sillä kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon johdettavia jätevesiä syntyy vain sen verran kuin kahdesta paritalosta, joissa asuu noin kahdeksan henkilöä”, Myllymäki totesi.

Lue lisää Vesa Tempakan puheesta ja hankkeen etenemisestä.