Energy

Energy-divisioonaan on keskitetty polttoaineiden eli energiaturpeen, puuhakkeen ja pellettien myynti. Se vastaa myös energiapuun hankinnasta sekä pellettien raaka-aineen hankinnasta ja tuotannosta Suomesssa.

Divisioona vastaa myös konsernin lämmön, sähkön ja höyryn tuotannosta ja näiden myynnistä yritys-, yhteisö- ja kuluttaja-asiakkaille sekä erilaisten digitaalisten energiapalvelujen tuottamisesta konsernin omille laitoksille ja ulkopuolisille asiakkaille. Energy-divisioona sisältää Vapo Oy:n, Neova AB:n ja Tootsi Turvas AS:n energialiiketoiminnot. Kotimarkkinamme ovat Suomi, Ruotsi ja Viro.

Tavoitteenamme on seuraavien vuosien aikana kasvattaa merkittävästi teollisuuden ja yhdyskuntien energiaratkaisuihin ja uusiutuvien biopolttoaineiden tarjontaan perustuvaa liiketoimintaa. Lisäksi jatkamme toimintamme palvelullistamista asiakkaidemme tarpeisiin.

Lue lisää Vapo Energyn omilta sivuilta!

"Tuotteista ko­ko­nais­val­tais­ten polt­toai­ne- ja ener­gia­rat­kai­su­jen sekä pal­ve­lui­den suuntaan."