Alä kysy paljon, vaan koska

11.5.2017 9.17 | Ahti Martikainen

Aloitetaan hyvistä uutisista. Maapallo ottaa vastaan kahdessa tunnissa sen määrän energiaa, mitä koko pallukallamme käytetään vuodessa. Aurinkopaneelit kehittyvät ja halpenevat jatkuvasti ja jo nyt päästään parhaimmilla paikoilla eli riittävän lähellä päiväntasaajaa ja riittävän korkealla merenpinnasta alle kolmen sentin kilowattituntihintoihin. Tästä valitettavasti moni Suomessakin on riemastunut, että lopetetaan heti kaikki polttaminen ja paneeleita vaan riviin, niin siinä ratkeaa niin sähkön kuin lämmön saantikin.


Chilen halpa aurinkosähkö ratkaisee Suomen energiaongelmia yhtä paljon kuin Outokummun tyhjät kerrostalot Helsingin asuntopulaa.  Minulla on sähkölämmitteinen asunto, joka vie vuodessa sähköä 28 000 kilowattituntia.  Huhtikuusta syyskuulle homma hoituisi aurinkosähköllä mallikkaasti. Mutta jos sovitaan niin, että puolet tuosta sähköstä eli 14 000 kilowattituntia käytetään marras-helmikuussa, jolloin aurinkopaneelit ovat horroksessa.  Sähkön varastoinnin hankaluudesta ja kalleudesta pääsee hyvään käsitykseen, kun laskee tämän yhtälön auki.

Teslan mainostettu kotiakku pystyy varastoimaan 14 kilowattituntia energiaa. Sen hinta on 6500 euroa. Jos tuon kaamoksen ajan lämmityssähkön haluaisi varastoida akkuihin, niitä tarvittaisiin 1000 kappaletta eli akkukustannus olisi 6 500 000 euroa. Pilkkua joutuu siirtämään monta kertaa, ennen kuin asiaan alkaa tulla mitään realismia.  Eihän kukaan talon lämmitystä noin hoida, mutta se kertoo tekniikan nykytilanteen ja hinnan.

Tämä esimerkki toimikoon johdantona siihen, että Suomi on eri lähtökohdissa energiaratkaisuissaan kuin monet muut maat. Ja energialla puhutaan tässä sähkön lisäksi erityisesti lämmityksestä. Jo nyt sähkön hinnanvaihtelu vuodenajan ja vuorokauden ajan suhteen on melkoista. Jos ja kun yhdistetty lämmön ja sähköntuotantokapasiteetti pienenee pienenemistään, tämä automaattisesti nostaa sähkön hinnan volatiliteettiä.

Kaikki myöntävät sen, että tilanne on huolestuttava ja se saattaa johtaa tilapäisiin sähkönsaantihäiriöihin. Ainakin se johtaa hinnan suurempiin vaihteluihin ja tämä ei ainakaan paranna teollisuuden kilpailukykyä. Suomalaisen energia-alan hienoimpia keksintöjä on ollut kaukolämmitys ja yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto, joka on automaattisesti säätynyt lämpötilan mukaan. Pakkasella tarvitaan paljon lämpöä ja yhdistetty sähkön ja lämmöntuotantolaitos tuottaa silloin paljon sähköä.

Asiasta on huolestuttu, mutta sen lisäksi tarvittaisiin aktiivisia toimia. Tuulivoima ei suinkaan poista tätä  ongelmaa vaan päinvastoin. Tarvitaan nopeasti reagoivaa säätövoimaa ja siinä pitkään kaavailtu tekoallas olisi ollut oivallinen ratkaisu lisääntyvän tuulivoiman rinnalle. Joka tapauksessa kaikki toimenpiteet, jotka heikentävät kaukolämmön asemaa aiheuttavat vain lisää huolia.

Kulutuksen ja tuotannon ajallinen epätasapaino pakottaa energia-alan ja kuluttajat muuttamaan ajatusmaailmaansa. Oikea kysymys ei ole enää, kuinka paljon vaan koska.  Niin riemastuttavalta kuin ajoittainen negatiivinen sähkönhinta tuntuukin, niin sen toisella puolella on suuri huoli siitä, miten kulutushuippujen kasvava ongelma ratkaistaan.  Tuilla ei voi valitettavasti ohjailla sitä, milloin tuulee ja milloin paistaa. Ainoastaan pitämällä monipuolinen energian tuotantorakenne hyvässä kunnossa, meillä on mahdollisuus välttää suurimmat karikot. Ja meidän on pärjättävä näillä korteilla, mitkä meillä on käsissä, sillä moneen, moneen vuoteen ei tule uusia ihmeakkuja tai fuusioreaktoreita, jotka tämän ongelman poistaisivat.

18 kommenttia "Alä kysy paljon, vaan koska"

Sivu 1/2

Erkki Siltaoja 11.5.2017 11.29

Hyvä plogikirjoitus Martikaiselta. Suomi pohjoisena maana pärjää ainoastaan monipuolisella perusenergiatuotantopohjalla, joka muodostuu ydin- ja vesivoimasta valtakunnallisena ratkaisuna, jota täydentää kotimainen turve- ja muu bioenergiatuotanto kaukolämpölaitoksissa ja kotitalouksissa paikallisenergian tuotannossa. Haihattelu tuuli- ja aurinkoenergiaratkaisuissa on kuluttajille ja valtiontaloudelle kallista ja tehotonta. Kivihiilentuonti pois ja korvaaksi energiaksi kotimainen bioenergia. Näin mahdollistetaan suomalaisten ja kansantalouden kilpailukyky tulevaisuudessakin.

Aimo Huikka 11.5.2017 20.37

Kyllähän se on todettava, että Ahti on hyvin selvillä energioista vaikka joutuukin viran puolesta promovoimaan käsittämättömän haitallisia energiatuotteita kuten turvetta ja metsätuotteita kun Vapo joskus faaraoiden aikaan muun tiedon puuttuessa oli oman pihan polttamiselle perustettu.

Siksi sille onkin ehdotettu toiminnan ohjaamista rationaaliin ja hyväksyttävään suuntaan kuten biokaasun tilatuottaminen, keräily ja puhdistaminen liikennekäyttöön kelvottoman Gasum yhtiön jarrutellessa hyvää kehitystä monopolillaan. Tai esimerkiksi luomaan kokonaan uudet pienydinvoimaloiden moduulisovellutukset kaukolämmön tuotantoon nykyisten puunpolttajien asemesta tai isompien turvevoimaloidenkin tilalle.

Teknologiaa on jo valmiina maailmalla, tarvitaan vain siviilikäyttäjät jotka sijoittavat ne johonkin kallioon kuntansa alueella. Nuo voimalatyypit toimivat kertalatauksella monta vuotta ja täysin turvallisesti. Siksi ne voidaan sijoittaa vaikka kivitalon alakertaan. Samalla Vapo voisi aloittaa Uraanin ja Toriumin louhinnan Suomesta missä raaka ainetta riittäisi luontoa pilaamatta tuhansiksi vuosiksi omaan käyttöön

Kriisitilanteessakin nuo lämpölaitokset pyörisivät monta vuotta pommeilta turvassa kallion sisällä pilaamatta ilmaa ja luontoa. Siinä Vapo tekisi todellisen hyvän työn ilmastolle, luonnolle ja meille kaiken maksajille. Myös kurjille ja muille soiden asukeille.

Ps. Turpeen hiiltäminen aktiivihiileksi se vasta vihoviimeinen ilmastokeksintö onkin. Tosin kukaan ei ole edes tohtinut ehdottaa paljonko energiaa ja millä päästöllä joudutaan turpeen aktiivihiiltämiseen käyttämään

Ahti Martikainen 12.5.2017 10.25

Ja sanottakoon heti, että olen suuri aurinkoenergian ja kehittyvän akkuteknologian fani, mutta halusin vain kertoa sen rajoitteet tällä hetkellä. Ja suurilla akuilla pystytään voimalaitoismittakaavassa tasaamaan tehohuippuja hyvin ja hoitamaan verkon taajuusongelmia. Mutta selventäköön seuraava esimerkki lisää tätä tilannetta. Tuo 14 KWh:on akku riittä siis 6Kw:n sähkökiuykaan pitämiseen lämpimänä kaksi tuntia. Sama energiamäärä dieselöljyä vie tilaa alle litran. Eli talon pitää lämpimänä 1000 litralla polttoöljyä koko talven.

Ja vaikka sähkömoottorerissa on erittäin hyvä hyötysuhde niin tuo sähkön tuo dieselin energiasisällön tiiveys ja akkuteknologian hinta tkevbät juuri sen, miksi sähköautot vielä ovat niin kalliita ja toimintasäde on hankala rakentaa samaksi kuin polttomoottoreilla vatustetuilla autoilla. Mutta kehitys kehittyy ja tämä ei todellakaan ole kannanotto sähkötegnologiaa vastaan.

Ja jos yleisön pyynnöstä kytketään turve tähän, nniin yhdessä yhdistelmäkuormassa kulkee noin 100 kuutiota turvetta ja sen energiamäärä on noin 100 000 000 KWh. Hintaa kuormalla on kahden kännykän verran eli noin 1500 euroa. Laskennallisesti Suomessa käytetään omakatotalon lämmitystarpeena 25000 KWh:ta eli rekassa tulee neljän omakotitalon koko vuoden lämmitysenergia suht edullisessa muodossa.

Jarmo 12.5.2017 12.45

Hyvä kirjotus, kiitos siitä. Kommentissa taitaa olla kuorman energiamäärä aavistuksen verran korkea...

Juho 12.5.2017 21.27

Energian varastoiminen akkuihin ei olekaan nykyisellä akkuteknologialla hedelmällistä saati kustannustehokasta. Siksi energia tulisi varastoida myös pienemmässä mittakaavassa kuten isoissa aurinkovoimalaitoksissa sitä varastoidaan jo nyt - lämpönä.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_water_storage_tank

Rakenteilla on myös jo sulasuolateknologiaan perustuvaa lämpölaitosta.

http://www.solarreserve.com/en/technology/molten-salt-energy-storage

Ahti Martikainen 12.5.2017 23.09

Nollia tuli 3 liikaa. Eli yksi kuutiometri turvetta on noin yksi MWh energiaa ja yhdistelmässä kulkee noin 100 kuutiota eli 100 MWh mikä on kilowattitunneissa 100 000 KWh. Eli polttoturpeella ok-talo lämpiäisi noin 400 eurolla vuoden. Ei hurjan kallista, kun tuostakin tuön osuus on kaksi kolmasosaa. Kiitos korjauksesta.

Aimo Huikka 14.5.2017 9.38

Kun Vapo tarvitsee ehdotuksia järkevään toimintaan niin esitän vielä yhden toimintamalliajatuksen, mikä saattaa tuntua vieraalta, mutta mille varmuudella olisi markkinoita, jos asia osattaisiin oikein ja oikeiden ihmisten kanssa organisoida.

Siinäkin turve nousisi jo käyttöönotetuista soista, mutta ei menisi enää hyvin haitalliseen energiakäyttöön vaan vientiin viljely, hortikulttuuri ja maatalousmaan parannuskäyttöön maihin joissa ei multaa eikä turvetta ole vaan pelkästään hiekkaa. Hiekassakin tosin hyvin kasvaa, mutta vielä paremmin kasvaisi jos siihen olisi sekoitettu turvetta koska vedensidontakyky hiekalla paranisi oleellisesti. Hortikulttuuri voisi käyttää koriste ja kotikasveissa turvatta ja hiekkaa sekoitettuna pelkän hiekan sijasta.

Koko rikas Arabian niemimaa on sellaisen esilannoitetun turpeen tarpeessa niin paljon kuin kukaan saisi toimitettua. Kaikki kun on keinoistutettua ja keinokasteltua ja jos veden sitomista voidaan parantaa ja pidentää niin sillä on jo merkitystä käytetyn desalinoidun veden määrässä, mihin suurin osa niemimaan öljy-ja kaasumaista nojaa. Ainoastaan Omanissa on kohtalaisesti luonnon vettä tarjolla.

Turve voisi myös lähteä märkänä eli korjuu täällä helpottuisi. Tietysti sen pitäisi olla ötökkä poistettua mikä sekään ei olisi kovin suuri ongelma ajattamalla turve joko kuumennuksen tai gammasäteilytyksen läpi ennen bulkki tai suursäkkilaivaivausta. Bulkki olisi taloudellisesti tehokkain kun satamistamme voisi helpoilla lähteä riittävän suuria bulkkialuksia Niemimaan satamiin purkamaan.

Pitäisi vain löytää partnerit Saudi Arabiasta, Kuwaitista, Qatarista, Arabiemiraateista ja Omanistakin. Minäkin tunnen jopa suomalaisia siellä jotka toimivat juuri tuon potentiaalin turpeenkäyttäjäkunnan kanssa vaikkakin yrittäen myydä toisenlaista , mutta turhaa, tuotetta. Kontaktien löytyminen ei kovin vaikeaa pitäisi olla kun sellaisia on jopa minulla

Jos tuollainen vientikyky ja taito löytyisi niin varmuudella turpeesta saisi paremman hinnan kuin energiaturpeena ja ilma pelastuisi. Parempi bisnes varmaan olisi kuin aktiivihiili. Siitäkin huolimatta, että paras olisi jättää suot koskematta ja metsät ojittamatta yhtään metriä enempää.
No tuo vain eräänä mallina miten ajatusmaailmaansa voisi terveellisemmin laajentaa

Johannes 15.5.2017 17.11

- Ei ole tarkoitus viisastella, mutta miten otsikko tulee ymmärtää..?
Jos se kuuluisi "Älä kysy paljon-ko, vaan koska", niin sitten..

Ahti Martikainen 15.5.2017 17.19

Ihan hyvä kysymys. Öljy- tai pellettilämmitteisen talon omistajalle täysin relevantti kysymys on edelleen paljonko polttoainetta vuodessa menee.
Tonni x hinta on kustannus.

Nyt ja etenkin ihan tulevaisuudessa on väärä kysymys kuinka monta tuhatta kilowattituntia sähköenergiaa talosi kuluttaa. Hinta on aivan eri huippukulutusaikoina ja hinta voi hyvin olla negatiivinenkin, eli joillekin maksetaan tuulisina kesäpäivinä, että he kuluttavat sähköä. Tuosta tulee tuo "koska". ;-)

orvo marjamäki 15.5.2017 18.19

Hyvä ja valaiseva kirjoitus, mutta ajattelin vähän sohaista kepillä en Martikaista vaan muuten vaan.
Mikäli tiedot pitävät paikkansa on helsigissä toimivat hiilivoimalat maailman tehokkaimpia ja vähäsaasteisia (piipusta tulee puhtaampaa ilmaa kuin kattilaan syötetään). Mielestäni on järjen köyhyyttä purkaa ne vaan annettais niiden toimia elinkaarensa loppuun. Samalla annettais tietotaitoa ulkomaisille tuhansille hiilivoimaloille jotta nekin puhdistaisivat ilmaa. Niitä
ukomaisia voimaloita rakennetaan koko ajan lisää, niitä ei meidän viher-
vassarit pysty pysäyttämään. Siinä vasta ympäristöteko. Inkoon hiilivoimala jouduttiin sulkemaan tuulimyllyjen takia. Ajatelkaa jos tuulitukirahat (viimevuonna 111 milj.€) käytettäisiin kotimaisten käynnissäolevien hiilivoimalaistosten modernisointiin niin meillä ilma "puhdistuis" komeasti eikä ne fyrkat valuis ulkomaisiin taskuihin. Tulis töitä ja tahaa ja sähköä omasta takaa.

Aimo Huikka 15.5.2017 18.51

Marjamäkihän kirjoittaa "puhdasta" totta. Hiilivoiman piipuista tulee kokonaispuhtaampaa ilmaa kuin yhdestäkään turve-, pelletti-, tai hakepolton piipusta. Samalla myös muuta luonto-, ja vesistövahingot ovat mittavasti pienempiä.

Siksi niitä voidaan huoletta käyttää rakenteellisen ikänsä loppuun mihin mennessä on saattanut kehittyä jo teknologiaa millä myös CO2 ja NOX variantit tehokkaasti otetaan parempaan käyttöön.

Sitä odotellessa olisikin parempi luopua tuulivoimasta, biomassasta eli metsän polttamisesta ja turpeesta ja korvata niitä biokaasuilla tila ja talokäytöissä tai ydinkaukolämmöllä ja sähköllä kaupunkikäytöissä.

Kaikki helposti toteutettavissa ja luonnon sekä ilmaston kannalta ylivoimaisia.

Metsämies 15.5.2017 21.08

Huikka haluaisi näköjään siirtyä tuetusta tuulivoimasta tuettuun biokaasuun ja korvata samalla vähemmän tukea vaativat kotimaiset polttoaineet.

Rikkipäästöjen rajat ovat isommilla turvetta ja puuta ja käyttävillä voimalaitoksilla on jo nyt kivihiilivoimaloita kovemmat ja niitä ollaan entisestään tiukentamassa. Kivihiiltä polttaville laitoksilla tulee jatkossakin olemaan kevyemmän vaatimukset. Helsingin voimalaitoksien päästöistä minulla ei ole tietoa.

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/talous/suomen-biovoimalle-satojen-miljoonien-lis%C3%A4lasku-kivihiili-p%C3%A4%C3%A4see-kuin-koira-ver%C3%A4j%C3%A4st%C3%A4-1.155333

Aimo Huikka 15.5.2017 22.01

Arvoisalle kommentoija metsämiehelle on kuitenkin tarkennettava, että Nim imerkki Huikka on jokaisessa mahdollisessa yhteydessä tehnyt selväksi että mikään energiamuotoo ei saa, siis ei saa, toimia tukien avulla.

Silloin se tarkoittaa, että Huikan mieleen ei ole koskaan edes pälkähtänyt vaihtoehto missä biokaasua tuotettaisiin tai jaeltaisiin tuettuna. Samon LNG tuonnin ei koskaan saisi muodostua tuetuksi mitä se automaattisesti tekee jos sillä on vai yksi tuoja ja jakelija, kuten hyödytön yhtiö Gasum.

Maaseudun tulevaisuus lehteä ei liene voida millään luonnehtia objektiiviseksi tietolähteeksi turve tai metsä asioissa, kuten ei edes maatalousasioissa. Sehjän on 100% MTK-Kepun äänitorvi ja sellaisen yhteiskunnan kannataja mitä ylivoimainen valtaosa kansalaisistamme ei kannata koskaan.

Tuulivoima nyt vaan sattuu olemaan kaikkein pahin tukianastaja energia-alalla. Biomassat vaikka eritavoin ja vääryydellä ja väärällä todistuksella tukia anastavat eivät tee sitä aivan tuulivoiman luokassa.

Jos biokaasu pelottaa niin sitten vaan sitä suosittelemaani moduuli ydinvoimaa kehiin sekä kunnalliseen lämmön, että sähköntuotantoon. Puhtaasti ja kotimaasta kaivetuion uraanein.

Metsämies 15.5.2017 22.41

Jos haluat kieltäytyä uskomasta tosiasioita, niin omapahan on ongelmasi. Nuo EU:n päästörajat polttolaitoksille eivät valitettavasti ole mitään mielikuvitusta. Muussa tapauksessa muutkin lehdet voisi julistaa väärän tiedon levittäjäksi.

”Huikka on jokaisessa mahdollisessa yhteydessä tehnyt selväksi että mikään energiamuotoo ei saa, siis ei saa, toimia tukien avulla.”

Siinä tapauksessa kannattaa lopettaa myöskin biokaasusta höpöttäminen.

Aimo Huikka 15.5.2017 23.06

On minun kuitenkin pakko ihmetellä, että "metsämiestä" ei kiinnosta terveet humisevat metsät, kirkkaat vedet tai suot joilla viihtyvät kurjet ja karpalot.
Enemmän kun näyttää kiinnostavan oma ja kollegoittensa massi kaiken muun kustannuksella. Ja nimenomaan niiden noin 80% väestön maksamana.

Minäkin vaikka olen perinteellisen metsäteollisuuden ja muun ns. tehdasteollisuuden kannattaja, en ole valmis säälittä uhraamaan koko luontoamme niiden sampojen nieluun vaan kehotan niitäkin toimimaan omaa etuaan ymmärtäen

Kommentoi "Alä kysy paljon, vaan koska"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.