Löytyykö SOTE:n sijaan kuntapäättäjien pöydältä miljoonaluokan infrauudistus?

21.4.2017 10.56 | Markus Hassinen

Juuri valittujen kuntapäättäjien pöydillä ei jatkossa enää olekaan SOTE-asiat vaan aivan muut asiat. Kasvava kustannuspaine ja uudenlainen kuntatalouden konsernijohtaminen tullevat värittämään kuntavirkamiesten ja -päättäjien arkea. Eräs tärkeimmistä asiakokonaisuuksista on kuntien perusinfra ja sen järkevä hoitaminen. 


Vanhenevan perusinfran tehokkaaseen hoitamiseen pakottaa korvaus- ja korjaustarpeiden lisäksi mm.  sähkömarkkinoiden matalapaine yhdessä kilpailultaan kiristyvän kaukolämpömarkkinan kanssa. Kuntalaiset edellyttävät kuntakonsernin ja konserniyhtiöiden johdolta aktiivisia päätöksiä toiminnan kilpailukyvyn turvaamiseksi. Tässä yhteydessä kilpailukyvyttömyys voi tarkoittaa veroäyriin korotuspaineita.

 Monet kunnat ja kaupungit ovat lähteneet sulauttamaan energiayhtiöihinsä yhdyskuntahuollon eri osa-alueita, lähinnä vesihuoltotoimintojaan. Yritysrakenteen kautta tiivistyvä yhteistyö perusinfran sisällä voi mahdollistaa synergioiden ja mittakaavaetujen löytämisen järjestelmien ja hallinnon lisäksi myös osaamisista. Osaavaa sähkömiestä tarvitaan yhtä lailla energiantuotannossa kuin vesihuollossakin. Molempien toimintojen osaajista näyttäisi olevan nyt jo pulakin (Kauppalehti 12.4.). 

Eräs pitkälle menevä esimerkki perusinfran hoitamisesta löytyy Rovaniemeltä. Aiemmin Rovaniemen Energia Oy nimellä toimineeseen energiayhtiöön sulautettiin jo aiemmin vesihuolto ja näin muodostettiin Napapiirin Energia ja Vesi konserni (Neve). Uusimpana osana konsernia on aloittanut myös Napapiirin Infra Oy. Neve huolehtiikin nykyään Rovaniemen lämmön, sähkön ja veden jakelun lisäksi myös liikunta- ja virkistysalueiden sekä yhdyskuntatekniikan rakentamisesta ja kunnossapidosta. Mittakaava osaamisten hyödyntämisessä mahdollistaa kustannustehokkuuden lisäksi myös satsaukset toiminnan laatuun. 

Tämän vuoden alusta on ollut mahdollista hakea mittakaavaetuja myös lämmön- ja sähköntuotannossa toimintaa säätelevän painelaitelainsäädännön muuttuessa keskeisiltä osiltaan. Muutokset lainsäädännössä mahdollistavat merkittävän digitaalisen murroksen voimalaitosten käyttötoiminnassa. Nykyaikaisia laitoksia, joita aiemmin jopa maalaisjärjen vastaisesti pakotettiin käyttämään paikallisesti, voidaan nyt käyttää keskitetysti – yhdestä paikkaa montaa voimalaitosta tietoyhteyksiä hyödyntäen. Tällaista, mittakaavaetujen kautta erittäin merkittäviä säästöjä mahdollistavaa palvelukumppanuutta, voi nyt lähteä solmimaan Vapon kanssa. 

Vapo on selkeä edelläkävijä modernissa, pitkälle automatisoidussa biovoimalaitosten käyttötoiminnassa. Vapo omistaa ja operoi kahdeksaa lämpöä ja sähköä tuottavaa voimalaitosta, 32 kaukolämpöverkkoa sekä 150 pienempää kattilalaitosta Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Vapossa olemme jo yli parin vuoden ajan kehittäneet merkittävää mittakaavaetua käyttötoiminnassa siirtämällä kaikkien voimalaitosten ja suurempien lämpölaitosten käytön yhteen käyttökeskukseen Vantaan Tikkurilassa. Samalla kymmenien ympäri Suomen kolmivuorossa toimineiden käyttöhenkilöiden lukumäärä on laskenut viiteen käyttökeskuksessa toimivaan asiantuntijaan. Paikallisten voimalaitosten käyttöhenkilöstö on siirtynyt päivävuoroon kunnossapitotehtäviin, mikä on myös osaltaan mahdollistanut ulkoa ostettavan kunnossapidon vähentämisen. Käyttökeskuksen yhteyteen Vapossa olemme rakentaneet myös energiantuotannon ja -jakelun huippuasiantuntijoista koostuvan asiantuntijayhteisön, joka kehittää ja tukee tuotantotoimintaa. Asiantuntijayhteisön osaaminen on mahdollistanut automaatiotason ja prosessien energiatehokkuuden nostamisen erittäin korkealle tasolle. 

Perusinfran järkevää hoitamista on tärkeää tarkastella ennakkoluulottomasti osaamisten näkökulmasta. Voisiko alueellisesti hakea mittakaavaetuja esim. paikalla tehtävässä huoltotyössä ja valita informaatioteknologiaa hyödyntäen kumppani erityisosaamisalueille. Voimalaitosten etäkäyttöön perustuvan palvelukumppanuuden Vapon kanssa on jo solminut Vatajankosken Sähkö Oy. Uskallamme luvata voimalaitoksia omistaville asiakkaillemme jopa miljoonaluokan säästöt palvelukumppanuutemme kautta (Lue lisää: http://www.poltelehti.fi/pdf/Polte_1_2017_s22-28.pdf) – teidänkin kunnan/kaupungin seuraava askel kohti perusinfran järkevää hoitamista?

5 kommenttia "Löytyykö SOTE:n sijaan kuntapäättäjien pöydältä miljoonaluokan infrauudistus?"

Voi olla! 25.4.2017 18.51

jahah.. Vapo aloittanut sensuurin palstallaan

Vapo viestintä 26.4.2017 7.56

Hei Voi Olla!

Mitä tarkoitat sensuurin aloittamisella? Mikäli sinulla on ollut teknisiä ongelmia blogikommentoinnin kanssa, se voi johtua siitä, että uusimme yrityksen verkkosivut osoitteesta www.vapo.fi, osoitteeseen Vapo.com. Tämä voi aiheuttaa joitain haasteita kommenttien julkaisussa, tai edellisten kommenttien löytämisessä.

-Vapon viestintä

ollako-vai ei olla 26.4.2017 17.22

Veikkaan, että arvoisa kommentoijakolleega, voi olla, viittasi minun kommenttini katoamiseen.
Itse en asiasta hernettä ottanut vaan muistin vastaavaa sattuneen aikaisemminkin ja kuittasin sen vieneen "Hassisen Koneen".

Mutta itse asiasta:
Edelleen ehdottaisin Vapolle koko liiketoimintansa uusimista kansaa riepovista ja sen mielestä haitallisesta toiminnasta yleisellä ymmärryksellä hyödylliseen energiatoimintaan joiksi ole ehdottanut siirtymistä tilakaasu järjestelmien toimittajaksi ja puhdistamattoman metaani-biokaasun keräilijäsi liikennekäyttöön puhdistettavaksi keskitetyillä kaasujalostamoilla. Maailmalla on erittäin halpaa ja toimivaa biokaasun tuotantovälineistöä kuten vaikkapa Kiinassa. Sellaisen voi ihan pikkutorpparikin kustantaa. Puhdistamatonta kaasua voi käyttää tilan energiatarpeeseen kokkaamiseen ja lämmitykseen. Samalla vähennetään radikaalisti tilan ilmastohaittaa ja vesipäästöjä.

Tähän kaasutoimintaan ryhtymistä suosittelen siksi että markkina on aivan alkuvaiheissaan ja Gasum on vanha monopoliyhtiö ja siksi sekä haluton, että kyvytön kehittämään tuota markkinasegmenttiä markkinaehtoisesti.

Toinen suuralue mille myös on näkeville piilossa olevaa suurtilausta on kompaktikokoisten asutuskeskuskelpoisten moduuliydinvoimaloiden hommaaminen paikallislämmitykseen ja osin sähkön jauhamiseen ja taas vastoin Vapo "perinnettä" ilman ilma-ja vesistösaastuttamista.
Siinä voisi nopeasti kehittyä suureen maailmanlaajuiseenkin rooliin siksi että liian monessa massa vihreät ja metsänpolttajat ovat estäneet tuon ylivoimaisesti kannattavimman ja eterveellisimmän energiasektorin kehittämisen.

Siis unohtakaa Vapo, turve, turpeen hiiltäminen, hake-ja pellettilämpölaitokset ja biomassaenergia!

Tässä todella asioista perillä olevat kansalaisterveiset ja suositukset

Voi olla! 27.4.2017 2.01

Ihan sitä vaan tarkoitin, että kommentteja kadonnut muistakin ketjuista.

Mutta kysyisinkin esillä olevasta aiheesta, että kuinka Vapo on edelläkävijä laitosten etävalvonnassa, kun jotkut toimijat ovat tehneet sitä jo useita kymmeniä vuosia ja omistavat/hallinnoivat enemmän kattilalaitoksia?

Seppä 29.4.2017 9.18

Vain jyrkän negatiiviset kommentit on poistettu, koska niistä ilmeni että vapo on saatuttava voittoa tuottamaton suojatyöpaikka. Linkitetyt luonnonsuojeluliiton ja Puulan puolustajien videot olivat liian raskauttavia kommentteja ;-)

Kommentoi "Löytyykö SOTE:n sijaan kuntapäättäjien pöydältä miljoonaluokan infrauudistus?"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.