Informaation sissisota – mitä suomalainen liike-elämä voi oppia USA:n armeijalta?

15.3.2017 12.22 | Antti Kleemola

Ennen maailma oli vain hankala, nyt myös monimutkainen. Nopeasti kehittyvän teknologian johdosta maailma on muuttunut monien mielestä jopa liikaa. Muutos on kuitenkin luonut valtavia mahdollisuuksia niille, jotka osaavat sopeutua uuteen maailmaan riittävän nopeasti ja avoimesti.


Minulla oli muutama viikko sitten mahdollisuus päästä kuuntelemaan entistä Yhdysvaltain armeijan kenraalia Stanley McChrystallia. Hän esitti, että muutoksessa selviäminen ja kaaoksen välttäminen vaatii lähes jatkuvaa ja välitöntä kommunikaatiota eri osapuolien välillä. Loistava esitys siitä, mitä ketteryydellä oikeasti saavutetaan ongelmien ratkaisun nopeuttamisessa.

Stanleyn kertoman mukaisesti monimutkaisen ja alati muuttuvan terroristijärjestön selkärangan katkaiseminen vaati heiltä sitä, että koko organisaatio oli jatkuvasti viritettynä saman tilannekuvan tasalle ja että eri yksiköt valtuutettiin toimimaan itsenäisesti tilanteen vaatimalla tavalla. Väitän, että myös asiakkaan jatkuvasti muuttuvien tarpeiden ymmärtäminen, ongelmien ratkaiseminen ja näiden kautta loistavan asiakaskokemuksen synnyttäminen vaatii vähintään vastaavan tason jatkuvaa ja saumatonta kanssakäymistä. Pitää siis pystyä olemaan jatkuvasti läsnä asiakkaan arjessa ja jakaa tilannekuvaa koko omaan organisaatioon.

Miten tämä on mahdollista saavuttaa liike-elämässä, jossa ei ole pimeänäkökiikareita eikä vakoilevia lennokkeja? Ratkaisuksi haasteeseen meillä Vapossa oivallettiin täysin uusien asiakaskeskeisten kanavien rakentaminen. Kanavien perimmäisenä tarkoituksena on luoda asiakkaan kannalta helpoin mahdollinen pääsy tarjoamiimme palveluihin ja sitä kautta asiakkaalle valmiudet omien tarpeiden, kysymysten ja ongelmien ratkaisemiseen.

Näiden uudenlaisten palveluiden ja ratkaisujen kehittäminen vaatii ennen kaikkea asiakkaan ja tämän arjen ymmärtämistä. Miten tehdä asiointi niin helpoksi, vaivattomaksi ja palkitsevaksi, että saat asiakkaan tulemaan mieluisinta kanavaa pitkin sinun luoksesi eksymättä matkalla? Ratkaisua kannattaa kysyä parhaalta asiantuntijalta. Ei konsultilta, vaan siltä asiantuntijalta eli asiakkaalta, jonka arkea haluat helpottaa. Usko pois, hän on valmis kertomaan avoimesti ja usein jopa kärsimättömänä odottaa, että joku tulisi nämä ongelmat hänen puolestaan ratkaisemaan.

On erittäin tärkeää pitää mielessä, että kanavan vaihtuessa voi myös asiakas tai palvelusta varsinaisesti hyötyvä taho vaihtua. On siis ymmärrettävä, kenen arkea olet tällä kanavalla oikeasti helpottamassa ja rakentaa se juurikin hänen tarpeitaan palvelevaksi. Meillä kotona useat ostopäätökset tekee vaimoni, mutta jatkuvan asioinnin mahdollistava verkkokauppa on kanava, joka helpottaa etenkin perheemme ”logistiikkapäällikön”, eli minun, arkeani. Keskustan sijaan riittää että työmatkareitilläni kurvaan vain lähimmän noutopisteen kautta. Arki helpottui, kun autossa istuminen väheni, vaikka verkkokauppa alun perin tuli valittua valikoiman tai hinnan vuoksi.

Ymmärrätkö sinä minkälaista arki asiakkaallasi on? Miten sinä voit helpottaa hänen arkeaan? Kannattaa aina välillä kysyä. Jos jatkuva kommunikaatio ja itseohjautuvat tiimit saadaan toimimaan perinteikkäässä Yhdysvaltain armeijassa, ja vielä tuhansien ihmisten skaalalla, kyllä meillä Suomalaisessa energiateollisuudessakin on mahdollista saavuttaa mahtavia tuloksia kuuntelemalla, ja etenkin ymmärtämällä, asiakastamme paremmin.

Käy tutustumassa ajatuksiimme arjen helpottamisesta uusimmassa Polte-lehdessä http://www.poltelehti.fi/

Antti Kleemola
tietohallintojohtaja

6 kommenttia "Informaation sissisota – mitä suomalainen liike-elämä voi oppia USA:n armeijalta?"

Make 15.3.2017 14.41

USAn armeija on terroristijärjestö.
Ei mulla muuta.

Lestori Koskenhely 15.3.2017 18.08

Tuskinpa on kovin huolellisesti MacChrystalia kuunneltu, jos tavoitteena oli selvyys ja asiakkaan ymmärtäminen.

Minä en ainakaan saanut minkäänlaista otetta Kleemolan ajattelemaan viestiin. Pikemminkin se oli melkoista sanajargonia. Hiukan kuin juristi olisi pilkkonut kirjaimia.

veikko hintsanen 16.3.2017 9.48

Reaali business maailma eroaa hieman sotakonfliktista.

Esimerkiksi siinä että rauhan ajassa tulee mukaan businekseen mukaan vahvasti ns poliittinen taho.

Kansainväliset ja EU sopimukset .

Tavoitteet ja strategiat.

Poliittiset ja Jokaisen business toimijan omat erikseen ja ryhmä tavoitteet yhdessä samaa businesta tai busineksesta hyötyvien kanssa.

Tämä hyötyjä joukko koostuu niin kylistä,kaupungeista, liikekumppaneista kuin politiikoista ja poliittisista sopimuksista.

Ilmastopolitiikka on näistä mitä ilmeisimmin kaikkein merkittävin.

Erityisesti VaPon energia ja logistiikka sektorilla, mikä näkyy sen yhteistyö ja business kumppaneiden kanssa toiminnassa

Käytännön toiminassa voidaan eritellä sellkeät eri tavoitteet,mitkä ovat juuri poliittisten tavoitteiden mukana muuttuneet vuosien saatossa.

2000 luvun alussa todettiin yksimielisesti että niin yritysten kuin yhteiskunnan täytyy tehdä jotain. VApo niiden mukana

2010 luvun vaihteessa tehtiin linjaukset , säännöt ja hallinnnon organisaatiot niin poliittiseen kuin business puolelle, siitä miten ilmasto politiikkaa toteutetaan.

mm VAPO oli aloittamassa tutkimaan miten EU liikennestrategian mukaista maantieliikennettä siirrettäisiin vesille( sopimus mm Laffcomp Oy:n kanssa ) .

Vertailun vuoksi UPM oli vahvasti myös ajan hermolla ja vei pikaisesti muuttuvan strategian käytäntöön ja aloitti mm. Ranskassa maantie liikenne volyymi siirrot sisävesiliikenteeseen.

Samaan aikaan Kotimaassa vastoin em kehitystavoitetta , metsäteollisuus aloitti valtavan ja onnistuneen lobbauksen jonka lopputuloksena poliittiseen tahoon vaikutettiin ja valtion hallintaan rakennettiin , erityisesti liikenne ja liikenteen liikenneverkko asioiden organisatio maantieliikenne tavoitteiden toteuttamismallin mukaisesti
ja EU tavoitteista poikkeavasti neljän liikennemuodon hallinnoksi, tutkimus ja poliittisella toteuttamismallilla EU:ssa sovitun viiden liikennemallin sijaan. -ilman EU:ssa sovittua sisävesiliikenteen itsenäistä strategiaa, henkilöstöä ,raportointia tai kokonaisvaltaista kehittämis tavoitetta tai

Em syystä meillä vuosikymmen vaihteessa mm Vapo luopui kokonaan EU tavoitteiden mukaisesta liikenteen kehittämismallista. Valtio tasolla em puutteellisesta strategiasta valtiota EU tilintarkastus tuomio-istuin huomautti vuonna 2015.

Esimerkiksi UPM :n Äänekosken raaka ainehankinta toteutettiin metsäteollisuuden ja LVM yhteisesti rakentamalla aluehankinta kartelli logistiikalla.

Sen takuuna toimii maantieliikenne ja maantieliikenne verkon vahva robotisaatio,digitalisaatio ja verkon yksityistämistavoitteet.

Sisävesiliikenne kehittäminen edustaa halvempaa ja kestävän kehityksen mukaista ilmasto tavoitteita toteuttavaa liikennemuotoa.

Samalla se on uhka metsäteollisuuden raaka aine hankinnalle.

Ja tämä uhka voidaan torjua ainoastaan sillä että ja mahdollisen raaka aine vienti kilpailun niin muualle Suomeen kuin Suomesta jopa kokonaan pois myytävän raakan aine myynnin ja viennin mahdollistavaa sisävesi kuljetuslogistiikkaa ei toteuteta.

Sitä ei tarvitse edes lähteä vertaamaan valtion hallinnassa (vaikka vertailua vielä edellytettiin vuoden 2010 LVM:n raportissa 3/ 2010) koska liikennepoliittisessa selonteossa oli jo vuonna 2012 todettu maantieliikenne kehittämistavoitteet (tosin vastoin edellisvuonna EU:ssa sovittua EU liikennestrategiaa) mahdollistavan maantieliikenteen kasvun (kasvu jopa kaksinkertaistuva - ennuste nykyisestä 20 000 kuorma autosta 48000 vuoteen 2040 mennessä)

Vaikka EU liikennestrategiassa edellytetään Suomelta (ja Suomessa toimivilta yrityksiltä) toimenpiteitä maantieliikenteen volyymien siirroiksi raiteille ja vesiliikenteeseen.

Meillä on koko 2010 luvun jätetty säännönmukaisesti valtion ja eduskunnan toimesta kaikki tutkimustoiminta em mallin nearest port is best port vertaamiseksi Suomi on Saari logistisen malliin mukaisen maantieliikenteen pienentämiseksi.

Nyt kahdeksan maamme johtavaa logistiikan konsultti yritystä tutkii mm Tallina-Helsinki tunnelin maantie ja vesi liikenne tavara volyymejä suurella rahalla.

Ja hyvin todennäköisesti(99,5% ) niissä ei tulla huomioimaan eikä tehdä vertailuja siihen, mitä sisävesiliikenteen EU liikennestrategian mukainen kehittäminen tekisi mm Helsingin läpi kulkeville raide ja maantieliikenne volyymeille.

Vaan vertailut tehdään siihen mitä tunneli tuo Helsingille ja Uudenmaan alueelle, kun tavaraliikenne maanteillämme edelleen kasvatetaan Helsinki keskeisesti.

Mikäli ,sijaan että Helsinki -Tallina välisen liikennemallin Suomen pään tavara liikenne logistiikka järjestelyihin suunnitellut mikäli oikein ymmärsin noin 9 miljardia euroa , - vaikka puoletkin siitä - laitettaisiin Järvi Suomen sisävesien yhdistämisiin niin keskenään kuin mereen Kotkasta ja Porista, niin saisimme maksimissaan noin 10 miljardia tonnikm maanteiltä vesille .

Se olisi sitten ensimmäinen konkreettinen toimenpide EU liikennestrategian mukaisesti jolla volyymisiirrolla pienennettäisin vähintään puolet em energian kulutuksessa ja vastaavasti liikenteen päästöjä

Erno Linnola 18.3.2017 13.34

Mikäs ihmeen USA:n etäispääte tästä Vaposta on tullut?

Aaretti 25.3.2017 15.49

Valtion pottoainetoimisto, VAPO, on joutunut Vihreän liiton yllättämäksi, Sissitoiminta on nykyän "hajautettua toimintaa", räjähtävää tyhjyyttä. Hyvinvointijärjestöhatvainvaltaisessa järjestelmässä toimijat tunnetaan. EU etenee suollakin, vaikkei Sanni Grahnlund-Laasonen hyväksynytkään soidensuojeluohjelmaa.

Susa 25.3.2017 21.20

Liike-elämään olen tähän mennessä tutustunut vain ostopuolella, mutta sen verran olen maailmanmenoa seurannut, että tiedän millaista kaaosta Yhdysvaltain armeija on saanut aikaan ympäri maailmaa ja miten se on aina jättänyt aikaansaamansa sotkut muiden siivottaviksi, kuin koira pörönsä. Suomen Puolustusvoimista löytyy takuulla tehokkaampaa koulutusta.

Kommentoi "Informaation sissisota – mitä suomalainen liike-elämä voi oppia USA:n armeijalta?"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.