Käsin piirrettyjä graafeja, kuvituskuva

Taloustietoa Vaposta

Vapo Oy:n tilikausi on muuttunut kalenterivuodeksi 1.1.2020 alkaen.Tältä sivulta löytyvät Vapo-konsernin keskeiset tunnusluvut tilikaudelta 1.5.2019-31.12.2019. Linkeistä oikealla pääsee lukemaan osavuosikatsauksia ja Vapon vuosikertomuksia. 

Hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä annetaan selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä mukaan lukien palkka- ja palkkioselvitys.  

Konsernin keskeiset tunnusluvut